Tematyka zajęć z języka angielskiego

Wszystkie materiały dydaktyczne wykorzystywane do pracy z przedszkolaczkami są zawsze do Państwa wglądu u lektora. Natomiast prace wykonywane przez dzieci podczas zajęć będzie można obejrzeć u wychowawców grupy 2, którzy będą przechowywać teczki EUREKO.

Drodzy Rodzice!

Grupa I

W kwietniu dzieci z panią Moniką i Mickey Mouse zaczynają dział My Toys, oraz Easter

Nowe słówka, które przedszkolaczki poznają to: teddy bear, train, ball, green, Easter egg, rabbit

Ćwiczymy również z dziećmi następujące zwroty komunikacyjne: one egg, two eggs, three eggs, (yellow) and (red) train

 

Grupa III

W kwietniu dzieci z panią Moniką i Mickey Mouse ćwiczą zwroty  z działu Food poznają słowa z działu Easter

Nowe słówka, które przedszkolaczki poznają to: Easter, Easter egg,  four eggs, rabbit, bird,  jump, turn around, hop.

Ćwiczymy również z dziećmi następujące zwroty komunikacyjne: for you/ for me, up and down;  Where are they?

Grupa IV z p.Moniką

W kwietniu dzieci z panią Moniką i Mickey Mouse ćwiczą zwroty  z działu Lunchtime i poznają słowa z  działu Easter

Nowe słówka, które przedszkolaczki poznają to: chicken, fish, very good, Easter, Easter egg,  Egg hunt, rabbit, basket, colours

Ćwiczymy również z dziećmi następujące zwroty komunikacyjne: I like...; Chicken is good; Where's (the egg)?; Ten eggs

Grupa I

W grudniu dzieci z panią Moniką i Mickey Mouse poznają temat Christmas

Nowe słówka, które przedszkolaczki poznają i powtarzają  to: Christmas, Christmas tree, star, santa claus, one, two, three,

Pani Monika ćwiczy również z dziećmi następujące zwroty komunikacyjne: Listen; Look; Touch (a star)

Grupa III

W grudniu dzieci z panią Moniką i Mickey Mouse poznają zwroty i słownictwo z działu Christmas

Nowe słówka, które przedszkolaczki poznają i powtarzają to: Christmas, Christmas tree, star, santa claus, ball, livig room, bedroom, house

Pani Monika ćwiczy również z dziećmi następujące zwroty komunikacyjne: Happy Christmas,  Happy New Year, This is …; Point to...; Thank you

Grupa IV

W grudniu dzieci z panią Moniką i Mickey Mouse zaczynają dział Christmas

Nowe słówka, które przedszkolaczki poznają i powtarzają  to: coat, shoes, (very) cold/hot, Christmas tree, ball, bells, present, star,  santa claus

Pani Monika ćwiczy również z dziećmi następujące zwroty komunikacyjne:  Give me..., Thank you, Put on your (coat); happy Christmas and a happy New Year

 

W grudniu przedszkolaki z grupy 2

razem z Myszką Mickey będą utrwalać słownictwo z działu

MY BODY - HEAD, SHOULDERS, KNEES, TOES, EYES, EARS, NOSE, MOUTH

CHRISTMAS- TRAIN, TEDDY BEAR, ROCKET, ROBOT, SANTA

Nowe słówka, które dzieci poznają w tym miesiącu to:

SNOWFLAKE, REINDEER, ELF, SNOWMAN

Państwa dzieci będą również utrwalać zwroty komunikacyjne:

Put/ point/ tap your nose…

In/ out…./ shake/ turn around

Shout…

Where is Santa?

What do you want for Christmas?

I want a ...!

TEKSTY PIOSENEK które dzieci poznają w grudniu…

What do you want for Christmas?

Santa's on his way.

I want a train. I want a train.

I want a great big train.

A train?

A train!

I want a rocket.

I want a rocket.

I want a great big rocket.

A rocket?

A rocket!

I want a great big robot ! A robot?

A robot! I want a great big teddy bear. A teddy bear?

A teddy bear!

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?

What do you want for Christmas?

Santa's on his way.

Santa's on his way! ♫

Hello, reindeer.

Hello, snowman.

Hello, Santa.

Happy holidays.

1 2 3, 4 5 6, 7 8 9 10.

Merry Christmas, everyone.

Let's sing it once again.

Hello, reindeer.

Hello, snowman.

Hello, Santa.

Happy holidays.

Happy holidays. ♫

Little snowflake …

♫ Snowflake, snowflake,

little snowflake.

Little snowflake

falling from the sky.

Snowflake, snowflake, little snowflake.

Falling, falling, falling, falling, falling,

falling, falling, falling, falling...

falling on my head.

….falling on my head…nose…hand…

Goodbye, snowman.

Goodbye, reindeer.

Goodbye, Santa.

Happy holidays.

We wish you [

a Merry Christmas.

We wish you a Merry Christmas.

We wish you a Merry Christmas.

Let's sing it again.

Goodbye, snowman.

Goodbye, reindeer.

Goodbye, Santa.

Happy holidays.

Happy holidays! ♫


Head.  Shoulders.  Knees.  Toes.

Eyes. Ears. Mouth. Nose.

Head. Shoulders. Knees.  Toes.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

And eyes and ears and mouth and nose.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes. ♫

One little finger,

one little finger, one little finger.

Tap tap tap.

Point your finger up.

Point your finger down.

Put it on your head. Head!

Put it on your nose. Nose!

Put it on your chin. Chin!

Put it on your arm. Arm!

Put it on your leg. Leg!

Put it on your foot. Foot!

Put it on your arm. Arm

Now let's wave goodbye. Goodbye!

 

W grudniu przedszkolaki z grupy 5

razem z Myszką Mickey będą utrwalać słownictwo z działu

MY BODY - HEAD, SHOULDERS, KNEES, TOES, EYES, EARS, NOSE, MOUTH, ARMS, LEGS, CHIN

CHRISTMAS- TRAIN, TEDDY BEAR, ROCKET, ROBOT, SANTA

Nowe słówka, które dzieci poznają w tym miesiącu to:

SNOWFLAKE, REINDEER, ELF, SNOWMAN

Państwa dzieci będą również utrwalać zwroty komunikacyjne:

- Can you…? / I can …/

Put/ point/ tap your nose…

In/ out…./ shake/ turn around

Shout….

Let’s do the Pinocchio…

Look, look!

Where is Santa?

What do you want for Christmas?

I want a …..!

TEKSTY PIOSENEK które dzieci poznają w grudniu…

What do you want for Christmas?

Santa's on his way.

I want a train. I want a train.

I want a great big train.

A train?

A train!

I want a rocket.

I want a rocket.

I want a great big rocket.

A rocket?

A rocket!

I want a great big robot ! A robot?

A robot! I want a great big teddy bear. A teddy bear?

A teddy bear!

What do you want for Christmas? Christmas? Christmas?

What do you want for Christmas?

Santa's on his way.

Santa's on his way! ♫


Hello, reindeer.

Hello, snowman.

Hello, Santa.

Happy holidays.

1 2 3, 4 5 6, 7 8 9 10.

Merry Christmas, everyone.

Let's sing it once again.

Hello, reindeer.

Hello, snowman.

Hello, Santa.

Happy holidays.

Happy holidays. ♫

Little snowflake …

♫ Snowflake, snowflake,

little snowflake.

Little snowflake

falling from the sky.

Snowflake, snowflake, little snowflake.

Falling, falling, falling, falling, falling,

falling, falling, falling, falling...

falling on my head.

….falling on my head…nose…hand…

 

Goodbye, snowman.

Goodbye, reindeer.

Goodbye, Santa.

Happy holidays.

We wish you [

a Merry Christmas.

We wish you a Merry Christmas.

We wish you a Merry Christmas.

Let's sing it again.

Goodbye, snowman.

Goodbye, reindeer.

Goodbye, Santa.

Happy holidays.

Happy holidays! ♫


Head.  Shoulders.  Knees.  Toes.

Eyes. Ears. Mouth. Nose.

Head. Shoulders. Knees.  Toes.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes.

And eyes and ears and mouth and nose.

Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes. ♫

One little finger,

one little finger, one little finger.

Tap tap tap.

Point your finger up.

Point your finger down.

Put it on your head. Head!

Put it on your nose. Nose!

Put it on your chin. Chin!

Put it on your arm. Arm!

Put it on your leg. Leg!

Put it on your foot. Foot!

Put it on your arm. Arm

Now let's wave goodbye. Goodbye!

The bath song…

♫ Can you wash your hair?

I can wash my hair.

Can you wash your feet?

I can wash my feet.

Can you wash your face?

I can wash my face.

Can you wash your knees?

I can wash my knees.

I can wash my hair.

I can wash my feet.

I can wash my face.

Can you wash your shoulders?

I can wash my shoulders.

Can you wash your toes?

I can wash my toes.

Can you wash your hands?

I can wash my hands.

Can you wash your nose?

I can wash my nose.

I can wash my shoulders.

I can wash my toes.

I can wash my hands.

I can wash my nose.

This is the way we take a bath. ♫

 

W GRUDNIU przedszkolaki z grupy 6

razem z Myszką Mickey będą utrwalać słownictwo z działu

MY BODY- HEAD, SHOULDERS, KNEES, TOES, EYES, EARS, MOUTH, NOSE

SHAPES - CIRCLE, HEART, DIOAMOND, SQUARE

Nowe słówka, które dzieci poznają w tym miesiącu to:

AT SCHOOL - SCISSORS, GLUE, CRAYONS, PAPER, RUBER, BOOK, SLIDE, BALL, SANDER, HULA HOOP

Państwa dzieci będą również utrwalać zwroty komunikacyjne:

- What do you see?

That’s what I see…

Make a circle…

Find a circle…

I’m running/ I’m jumping…/I’m climbing…

TEKSTY PIOSENEK które dzieci poznają w GRUDNIU

The shape song!

A circle. A circle. Can you make a circle?

A circle. A circle. Can you make a circle?

A circle. A circle. Can you find a circle?

A circle. A circle. Can you find a circle?

Can you find a circle? Ready...GO!

I know...let's make a diamond. Can you make a diamond? Here we go...

A diamond. A diamond. Can you make a diamond?

A diamond. A diamond. Can you make a diamond?

A diamond. A diamond. Can you find a diamond?

A diamond. A diamond. Can you find a diamond?

Can you find a diamond? Ready...GO!

Hmm...what's next? How about a square?

A square. A square. Can you make a square?

A square. A square. Can you make a square?

A square. A square. Can you find a square

A square. A square. Can you find a square?

Can you find a square? Ready...GO!

Alright. Time for one more. Let's try a heart.

A heart. A heart. Can you make a heart?

A heart. A heart. Can you make a heart?

A heart. A heart. Can you find a heart?

A heart. A heart. Can you find a heart?

Can you find a heart? Ready...GO!

A circle, a diamond, a square, and a heart.

Careful. Don’t fall!

I’m running. I’m hopping.

I’m throwing a ball.

I’m climbing. I’m jumping.

Careful. Don’t fall…

The shape game!

Let’s play the shape game!

Play with me!

Are you ready?

1,2,3!

Look at me! Draw  a circle…

What’s my name?

Look at me!

I’m playing with my hula hoop.

It’s fun Look at me!

Wiggling, wiggling, round and round.

Let’s play all day…yippee!

I’m climbing…up and down…

Inside, outside!

Inside the classroom

What do you see?

A teacher and a book, boys and girls,

Scissors and glue, crayons and

paper on a shelf,

That’s what I see!

Outside on the playground,

What do you see?

A teacher and a hula hoop,

Boys and girls,

A ball, a slide, and a jungle gym…

That’s what I see…